Bel ons: 050 71 30 30

Voornaam *

Familienaam *

Geboortedatum *

Straat + nr/bus *

Postcode + gemeente *

E-mail *

Telefoon *

Vragen of bemerkingen

Schade aangifte

Wat voor schade wenst u aan te geven?

Kent u uw polisnummer?
 Ja Nee

Wat is uw polisnummer?

Het adres van het beschadigde goed is:

Straat + nummer/bus

Postcode + Gemeente

Wat is de oorzaak van de schade?

Wat is beschadigd?

Heeft u reeds bestekken?
 Ja Nee

Bestek bijlage 1

Bestek bijlage 2

Bestek bijlage 3

Heeft u reeds foto's?
 Ja Nee

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Wat is er gebeurd?

Wat is er beschadigd?

Wie is de tegenpartij?

Heeft u reeds bestekken?
 Ja Nee

Bestek bijlage 1

Bestek bijlage 2

Bestek bijlage 3

Heeft u reeds foto's?
 Ja Nee

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Kent u uw polisnummer?
 Ja Nee

Wat is uw polisnummer?

Kent u uw nummerplaat?

Is er een aanrijdingsformulier opgesteld?
 Ja Nee

Upload aanrijdingsformulier

Is er een PV opgesteld? *

 Ja Nee

Upload PV

PV nummer

Politiezone die PV opstelde

Kan uw wagen nog rijden?

 Ja Nee

Welke hersteller wenst u?

Zijn er gekwetsten?

 Ja Nee

Gegevens gekwetsten

Aangifte

Aangifte

Tips bij schadeaangifte

Tips

Nuttige documenten bij schadeaangifte

Documenten

Schrijf u in op de nieuwsbrief