Bel ons: 050 71 30 30

Erfenissprong wordt fiscaal interessanter

jul 26, 2017

Kleinkinderen lopen niet langer het risico zwaarder belast te worden als zij dankzij de erfenissprong rechtstreeks van hun grootouders erven. De Vlaamse regering schrapt die regel uit het belastingwetboek.

Nu we allemaal ouder worden, erven we ook steeds later. Maar terwijl iemand op 60-jarige leeftijd vaak zijn schaapjes financieel al op het droge heeft, kunnen de 30-jarige kinderen ongetwijfeld een financieel duwtje in de rug goed gebruiken. Daarom kunt u sinds 2013 de erfenis van uw ouders rechtstreeks toe laten komen aan uw kinderen. Het enige dat u daarvoor moet doen is de nalatenschap van uw vader of moeder verwerpen ten voordele van uw eigen kinderen.

 

Erfbelasting

Over de twee generaties heen gezien wordt er met deze vrijwillige erfenissprong erfbelasting uitgespaard.  De goederen worden immers slechts 1 keer belast – bij het overlijden van de grootouders – in plaats van twee keer – bij het overlijden van de grootouders en bij het overlijden van de ouders.

Toch bevat de vrijwillige erfenissprong vandaag een fiscale angel. Wie erft in de plaats van een verwerpende erfgenaam zal momenteel altijd minstens evenveel erfbelasting moeten betalen als de verwerpende erfgenaam had moeten betalen. Een erfenis verwerpen mag de Vlaamse belastingdienst vandaag fiscaal immers geen nadeel opleveren.

 

Voorbeeld erfenissprong

Voorbeeld.

Bij het overlijden van uw ouders erft u 140.000 euro. Als u die som aanvaardt, zou u daar 9.600 euro erfbelasting op moeten betalen ((3 procent van 50.000 + 9 procent van 90.000). De tarieven van erfbelasting zijn immers progressief.

Maar u kiest er voor uw erfenis te verwerpen ten voordele van uw 3 kinderen.

  • Momenteel zullen dan die 9.600 euro erfbelasting moeten betalen met hun drie.
  • In de toekomst zullen zij daarentegen elk afzonderlijk belast worden op 46.666 euro (140.000/3). Elk betaalt daar 3 procent op, zijnde 1.400 euro. Dat is samen goed voor 4.200 euro. Dat is de helft minder dan vandaag.

 

Contraproductief

Midden juli heeft de Vlaamse regering echter een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat deze regel schrapt. ‘Die regel werd ingevoerd om misbruiken te voorkomen waarbij erfenissen verworpen louter en alleen om erfbelasting uit te sparen. Maar vandaag is verwerpen de aangewezen techniek om de vrijwillige erfenissprong te realiseren. Dat fiscaal blijven sanctioneren is dan ook contraproductief, terwijl we als overheid net de erfenissprong willen aanmoedigen. Want daardoor komen vermogens sneller terecht bij een jongere generatie die hun droom van een eigen woning of een eigen zaak kunnen waarmaken’, vindt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein.

 

Duwtje in de rug

Feit is dat de optie van de erfenissprong een duwtje in de rug kan gebruiken. Centrale cijfers zijn er niet, maar een rondvraag bij notarissen door onze redactie enige tijd geden toonde aan dat de optie niet van de grond komt.

Een belangrijk nadeel is dat het niet de grootouders maar de ouders zijn die de knoop moeten doorhakken. Als grootouder heb je op voorhand dus geen garantie dat je erfenis rechtstreeks naar je kleinkinderen gaat.

Bovendien is het een alles-of-niets-verhaal: de ouder kan zijn nalatenschap alleen maar integraal verwerpen ten voordele van zijn kinderen. CD&V heeft daarom eerder al een wetsvoorstel ingediend om ook de gedeeltelijke erfenissprong mogelijk te maken.

Het voorontwerp van decreet moet nog beoordeeld worden door de adviesraden en de Raad van State. Als die geen grote opmerkingen hebben, kan het decreet voor het einde van het jaar in werking treden.

 

 

Bron De Tijd: http://www.tijd.be/netto/erfenis/Erfenissprong-wordt-fiscaal-interessanter/9916547?ckc=1&ts=1501053088

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief