Bel ons: 050 71 30 30

Wat is een groepsverzekering?

De bedrijfswagen is een goed ingeburgerd voordeel in natura. Elke werknemer kent dit voordeel en ziet er ook de meerwaarde van in. Een standaardvraag bij sollicitaties is dan ook vaak of de mogelijkheid bestaat om onmiddellijk of op termijn over een bedrijfswagen te beschikken. Hetzelfde geldt voor maaltijdcheques. Ook deze vorm van verlonen is welbekend bij de meeste werknemers.

Een vaak ondergewaardeerd voordeel is echter de groepsverzekering. Wat is dit nu eigenlijk en is dit wel een voordeel voor u als werknemer om hierbij aangesloten te worden? Laat ons zeggen dat in dit geval het gezegde ‘onbekend is onbemind’ zeker opgaat.
Hoewel reeds talloze werknemers in België dit voordeel genieten, zijn er toch heel wat werknemers die zich vragen stellen bij dit voordeel. Wat hebt u er nu aan dat uw werkgever maandelijks bijvoorbeeld 120 euro in uw groepsverzekering stort.

De groepsverzekering in detail

De groepsverzekering is niets meer of minder dan een verzekering (of een fonds) waarin u door de jaren heen een kapitaal opbouwt dat u op uw pensioensleeftijd kan opnemen. Er bestaan grosso modo twee soorten groepsverzekeringscontracten:

‘BEREIKEN DOEL’ PLAN 
Een te bereiken doel gaat ervan uit dat u op pensioensleeftijd een kapitaal zal uitgekeerd krijgen op basis van een vaste formule (het zogenaamde te bereiken doel). Dit kan bijvoorbeeld een percentage van uw laatste bruto jaarloon zijn, vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Uw werkgever zal dan jaarlijks een door de verzekeringsmaatschappij berekende premie storten, teneinde dit eindkapitaal te garanderen.

‘VASTE BIJDRAGE’ PLAN
Een vaste bijdrage gaat er van uit dat u op pensioensleeftijd een bedrag zal uitgekeerd worden dat is samengesteld uit de bijdragen die in de groepsverzekering werden gestort. Deze bijdragen zijn meestal een bepaald ‘vast’ (vandaar de naam) percentage van uw bruto jaarloon (bijvoorbeeld 5% van uw basis bruto jaarloon).

U vraagt zich misschien af wat voor zin het heeft aan te sluiten bij de groepsverzekering van uw werkgever, als u misschien na enkele jaren wordt ontslagen. Wat gaan die paar jaar bijdragen betalen aan een groepsverzekering nu het verschil maken? Welnu, de wet op het aanvullend pensioen van 28 april 2003 voorziet uitdrukkelijk dat u bij uitdiensttreding grosso modo drie keuzemogelijkheden heeft:

– ofwel laat u de opgebouwde reserves in het plan, om ze op uw 65e aan het gunstige fiscale regime op te nemen;
– ofwel laat u de opgebouwde reserves overdragen naar uw nieuwe werkgever, waar dit kapitaal verder zal gespijsd worden volgens de voorwaarden van het plan in voege bij uw nieuwe werkgever;
– ofwel beslist u van het plan zelf verder te zetten, hetzij bij de bestaande verzekeraar, hetzij bij een andere.

Voor diegenen onder ons waarvoor het afsluiten van een levensverzekering moeilijker geworden is omwille van mogelijke medische redenen, biedt de wet op de aanvullende pensioenen een bijkomende garantie, nu de verzekeraar de aansluiting bij de groepsverzekering niet afhankelijk mag maken van een voorafgaand medisch onderzoek.

Besluit

Hoewel de groepsverzekering vaak een minder gewaardeerd extra-legaal voordeel is, dient men zich bewust te zijn van de waarde op lange termijn van dit soort van voordelen. Een bedrijfswagen of maaltijdcheques geven een onmiddellijk voordeel, waarvan we de waarde in het dagelijkse leven hier en nu ervaren. De groepsverzekering is geen dergelijk voordeel, maar biedt minstens een even interessant voordeel, zij het dan op lange termijn.

Wenst u meer informatie

Schrijf u in op de nieuwsbrief