Bel ons: 050 71 30 30

Sparen

Fiscaal sparen

Sparen en beleggen met belastingvoordeel
De overheid rekent meer en meer op u om mee te sparen
zodat u ook na uw pensioen uw levensstandaard op peil kunt houden.

Ze biedt u daarom 2 mogelijkheden om via fiscaal sparen uw steentje bij te dragen,
en beloont u met fiscale voordelen.

pensioensparen (via een pensioenspaarverzekering)

– elk jaar bepaalt de overheid het maximumbedrag dat u kunt storten

– 30% van het bedrag dat u spaart, komt het jaar daarna naar u terug
– via een belastingvoordeel

– u krijgt een vast rendement en een winstdeelname

fiscaal langetermijnsparen

– langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als de kapitaalsaflossingen en intresten van uw hypothecaire lening en als de premies die u betaalt voor een schuldsaldoverzekering.
Zolang uw hypothecair krediet loopt, kunt u hiermee geen fiscaal voordeel halen.
Kom dus zeker over langetermijnsparen praten wanneer uw leningen afgelost zijn.

– het bedrag dat u jaarlijks kunt sparen is afhankelijk van uw inkomen

– 30% van het bedrag dat u spaart, komt het jaar daarna naar u terug
via een belastingvoordeel

– u krijgt een vast rendement en een winstdeelname

Wilt u er meer over weten?

Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.

Niet fiscaal sparen

Sparen zonder belastingvoordeel
Wanneer u fiscaal sparen alléén onvoldoende vindt om later een zorgeloos pensioen te genieten, kunt u ook ‘gewoon’ sparen of beleggen.

Wij bekijken eerst welk risicoprofiel u hebt (bent u eerder voorzichtig, of bent u bereid om enig risico te nemen), en daarna polsen we naar uw beleggingshorizon.
Hoe beter we u kennen, hoe gemakkelijker wij oplossingen op maat voor u kunnen uitwerken.

Wij geven u graag alle uitleg over het onderscheid tussen

– veilig sparen (‘tak 21’ en ‘tak 26’), waarbij u een kapitaalsgarantie en een vast rendement krijgt (met eventuele winstdeelname).
– en anderzijds meer risicodragende formules (‘tak 23’), waarbij u belegt in fondsen van activa, aandelen, obligaties enz. met een potentieel hoger rendement, maar waar uw inleg niet altijd gewaarborgd is.

Er bestaan ook combinaties van beide systemen waarbij kapitaalsgarantie wél samengaat met een mogelijk hogere opbrengst. Een standaardoplossing is er echter niet.
De beste manier om voor u de beste oplossing te vinden, is via een persoonlijk gesprek, om uw mogelijkheden, verwachtingen en doelstelling beter te begrijpen.

Wilt u er meer over weten?

Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.

Beleggen

Vermogensbeheer

“Vanuit een proactieve opvolging vinden wij het onze taak om te zorgen voor uw vermogen”

“Vanuit onze luisterbereidheid komen we tegemoet aan uw wensen waarbij we voorstellen formuleren, deze voorstellen opvolgen en bijsturen waar nodig”

“Elk advies wordt geformuleerd vanuit deskundigheid en competentie”

“Vanuit een grote servicegerichtheid en opvolging bouwen we vertrouwen op en zijn we nauw betrokken bij uw persoonlijke situatie”

Successiebegeleiding

Een goede successiebegeleiding begint bij een goed successieplan.
Door een gedreven aanpak via stappenplan zorgen we voor financiële gemoedsrust.
Het in kaart brengen van uw vermogen zowel onroerend als roerend is hierbij van essentieel belang.
Iedere situatie is immers anders en kan veranderen door de jaren heen.
Er zijn heel wat mogelijkheden om uw vermogen over te dragen naar uw dierbaren zonder daar een heel hoge erfbelasting voor te moeten betalen…
Een aantal mogelijkheden :
– Schenken: “gegeven is gegeven” maar u kan toch via bepaalde technieken de controle over uw vermogen behouden
– Testament
– Huwelijksstelsel: is een update nodig, is er een keuzebeding…
– Oprichten maatschap

 

De fiscale druk in België was nog nooit zo groot, dit impliceert dat er ook op successievlak constant veranderingen worden aangebracht.

Kortom we zorgen voor de continuïteit van uw vermogen !!

Wilt u er meer over weten?

Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.

Schrijf u in op de nieuwsbrief