Bel ons: 050 71 30 30

Gezien de eerste pijler (het wettelijk pensioen) op een repartitiesysteem berust, is het opbouwen van een eigen aanvullend pensioen niet minder dan een noodzaak.
Het wettelijk pensioen zal alleszins een heel stuk kleiner zijn dan de inkomsten die we hadden tot dan toe. Dat pensioen zal in het beste geval ongeveer 60% zijn van het laatst verdiende loon. Maak voor uzelf de rekening …

IPT (Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandigen)

U bent bedrijfsleider in een vennootschap? Uw bedrijf kan voor u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten en zo uw aanvullend pensioen financieren.
Een IPT is een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen.

De bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap. Een IPT biedt dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel.

Wat zijn de voordelen?

De premie en de premietaksen zijn aftrekbaar als beroepskost voor uw vennootschap;
U blijft altijd eigenaar van uw contract, ook in geval van faillissement of ontslag;
Bij vroegtijdig overlijden, ontvangen de door u aangeduide begunstigden de tot dan opgebouwde reserves;

Kies een formule op maat: bescherming tegen inkomensverlies, overlijdensverzekering, extra bescherming voor uw gezin, …;

U kunt via een polis voorschot een onroerend goed kopen, bouwen of renoveren.

Wenst u meer informatie

over het afsluiten van een IPT, een afspraak met één van onze adviseurs, een voorstel of offerte op maat?
Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren.
We helpen u graag verder!

Pensioensparen

U kan aan pensioensparen doen volgens de tweede en derde pijler van het pensioenstelsel:
De eerste pijler wordt opgebouwd door het wettelijke pensioenstelsel: deze wordt bepaald aan de hand van uw loopbaan, inkomen en gezinssituatie. Dit pensioengedeelte is geplafonneerd naar een minimum en een maximum bedrag.

De tweede pijler wordt opgebouwd door:

– collectieve pensioenplannen;
– groepsverzekeringen;
– pensioenfondsen;

Zelfstandigen:

Individuele Pensioen Toezeggingen (IPT)aangevuld met Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ);
voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten: RIZIV polis. De derde pijler wordt opgebouwd door: Pensioensparen, lange termijnsparen of klassieke levensverzekeringen.

Onze tip: Elke maand een kleine som geld sparen voor je actieve, oude dag.

Wat zijn de voordelen van pensioensparen?

Laat de fiscus uw pensioen sponsoren én betaal minder belastingen.

u geniet een gewaarborgde minimum rentevoet op de verrichte stortingen, verhoogd met een winstdeelname.

u stort wanneer en zoveel u wil.

het openen van een pensioenspaarplan is heel eenvoudig en er is geen medische acceptatie vereist.

u ontvangt elk jaar een rekeninguittreksel dat een overzicht geeft van de stortingen, deelneming in de winst en de kosten.

misschien spaart u voor zichzelf, maar het kan ook gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen.

ons pensioenspaarplan is een totaal concept dat u toelaat te sparen zoveel en wanneer u wil. U heeft zelfs de mogelijkheid een aanvullende overlijdens- of invaliditeitsverzekering af te sluiten.

realiseer een fiscale winst van 30% van de gestorte premies.

RIZIV-POLIS

Wat is een RIZIV polis?

Bent u geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut? Werkt u geconventioneerd? Een RIZIV-polis laat u toe uw RIZIV-tegemoetkoming te gebruiken voor de opbouw van een pensioenkapitaal.

Wat zijn de voordelen van een RIZIV polis?

– Een aantrekkelijk rendement zonder enig risico;
– Een broodnodige aanvulling op uw wettelijk pensioen;
– De premie wordt volledig door het RIZIV betaald;
– Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid;
– U kunt uw spaarplan in de loop van uw contract vlot aanpassen;
– Een overlijdensdekking is mogelijk.

Wenst u meer informatie

over het afsluiten van een VAPZ, een afspraak met één van onze adviseurs, een voorstel of offerte op maat? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren. We helpen u graag verder!

VAPZ

Wat is een Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ?

Voor de opbouw van uw Vrij Aanvullend Pensioen vertrouwt u op ons, en terecht.

Wat zijn de voordelen van een VAPZ ?

– Uw bijdragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan belastingen en sociale bijdragen.

– Uw bijdragen worden gekapitaliseerd tegen een interessante intrestvoet. Het rendement wordt meestal verhoogd met een winstdeelname of bonus.

– Uiterst soepel: het bijdragepercentage kiest men zelf tussen 1% en 8,17% van uw inkomen.

– Voor alle zelfstandigen, meewerkende echtgenotes en zelfstandige helpers in hoofdberoep die aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringskas en een minimaal netto-bedrijfsinkomen genieten.

Waarborgen

Bij leven

Op einddatum wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd. De verzekerde, de verzekeringnemer en de begunstigde bij leven zijn dezelfde persoon, namelijk de zelfstandige die de VAPZ-bijdragen betaalt.

Bij overlijden

Indien geen aanvullende overlijdenswaarborg werd onderschreven wordt de opgebouwde spaarreserve aan de nabestaanden uitgekeerd. Indien de verzekeringsnemer daarentegen gehuwd is, wordt de uitkering steeds uitbetaald aan de partner van de verzekeringnemer. Bij ontstentenis van de echtgeno(o)t(e) wordt er uitgekeerd aan de kinderen of bij ontstentenis daarvan, de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer tenzij er een andere begunstigde in de bijzondere voorwaarden aangeduid is.

Bij invaliditeit
Mogelijkheid om via een aanvullende waarborg een bijkomende invaliditeitsuitkering te voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wenst u meer informatie

over het afsluiten van een VAPZ, een afspraak met één van onze adviseurs, een voorstel of offerte op maat? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren. We helpen u graag verder!

Schrijf u in op de nieuwsbrief