Bel ons: 050 71 30 30

Wat is een arbeidsongeval?

Een persoon is het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer hij door een ongeval tijdens uw werk een letsel heeft opgelopen.

Als werkgever bent u altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg. Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk.

In alle andere gevallen dient u als werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer bij u in dienst is, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt.

Waarom een arbeidsongevallenverzekering?

Omdat elke werkgever wettelijk verplicht is een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al zijn personeelsleden. Zelfs voor de jobstudent of de poetsvrouw is zulke verzekering wettelijk verplicht.

Wat mag u verwachten van een arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering zal een vergoeding uitkeren aan de werknemers die slachtoffer worden van een arbeidsongeval en hierdoor tijdelijk of zelfs definitief deels of volledig werkonbekwaam worden. Een arbeidsongeval kan gebeuren tijdens en door het werk op zich, maar ook op weg van of naar het werk.

In de eerste plaats zal de arbeidsongevallenverzekering een vergoeding voorzien voor het loonverlies dat de werknemer heeft als gevolg van een arbeidsongeval. Bovendien zal er ook uitkering voorzien zijn indien door het arbeidsongeval een blijvende invaliditeit ontstaat. Zelfs bij overlijden door arbeidsongeval zal er vergoeding voorzien zijn.

Tip: De wetgever voorziet fikse boetes als u ‘vergeet’ om een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers.
Als u vergeet om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de vakantiewerker of de tijdelijke werkkracht, dan kan u dat zuur opbreken. Niet alleen zal men u met terugwerkende kracht een arbeidsongevallenverzekering doen betalen, u krijgt er nog een fikse boete bovenop.

Wat kost een arbeidsongevallenverzekering?

De kostprijs hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn:

– Het loon van uw personeel;
– Het aantal personeelsleden in dienst;
– Het statuut van uw werknemers: bedienden, arbeiders, …;
– Het soort werk dat uw personeelsleden uitvoeren;
– De keuze of u uw personeel enkel wil verzekeren voor het wettelijke deel wat u verplicht bent, of ook het deel boven het wettelijk verplichte deel;
– De aanvullende waarborgen: loon-excedent.

Wenst u meer informatie

Schrijf u in op de nieuwsbrief