Bel ons: 050 71 30 30

BRANDVERZEKERING

“Brand? Dat overkomt óns toch niet. Dat gebeurt alleen bij anderen.” U kent die boutade natuurlijk. En ze klopt: u was nog nooit het slachtoffer. Maar toch gebeuren er elk jaar meer dan honderdduizend schadegevallen… bij de buren.

Een brandverzekering is geen luxeproduct

Brand treft elk jaar honderdduizend gezinnen in België: een blikseminslag, een schouwbrand, een gasfornuis dat per ongeluk bleef branden, enz. Brand heeft niet veel nodig om te ontstaan maar de schade die ze kan aanrichten is reusachtig.
Uw huis is uw meest kostbare bezit. Letterlijk én figuurlijk. Het is uw duurste aankoop én het is de plaats waar uw gezin woont en waar u samen herinneringen beleeft. Eén brand kan dat allemaal verwoesten.
Een brandverzekering verzekert schade door:

Brand, rook en roet

ook ontploffing, implosie, blikseminslag …

Storm en hagel

Water

Vandalisme

Schade aan het gebouw

Inwerking van elektriciteit

Voertuigen en bomen

Veroorzaakt door uw gebouw aan anderen

Natuurrampen

Sinds 2006 een verplichte waarborg: overstromingen, aardbevingen, overlopen of opstuwen van openbare rioleringen, aardverschuivingen en grondverzakkingen.

Ook hier zijn weer verschillende formules om uw gebouwen en inhoud te verzekeren.
(heropbouwwaarde, eerste risico, kapitaal door u bepaald…)

Wilt u er meer over weten?

Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.

DIEFSTAL

Een brandverzekering verzekert gebouwen en hun inhoud. Een diefstalverzekering vervolledigt de dekkingen.
Ze dekt niet enkel de inhoud van uw woning bij diefstal maar ook de schade die werd toegebracht aan uw woning en/of aan de inhoud in geval van (poging tot) diefstal.
De meeste diefstalverzekering bieden bescherming in de volgende gevallen:

Inbraak

Diefstal met geweld of bedreiging

Gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels

Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan echter verder dan dat en bieden:

Bescherming in geval van agressie op straat

Een hoge vergoeding voor waardevolle voorwerpen

(juwelen, computers, tablets enz.)

Vergoeding bij diefstal van stookolie in een buitentank

Dekking van de inhoud die verplaatst werd naar een tijdelijke verblijfplaats

(bv. vakantiewoning)

Vergoeding bij diefstal uit een tuinhuis

Verzekeringsnemer

Echtgeno(o)t(e)

Personen die in de woning verblijven

VERHUURDER - HUURDER

Huurdersaansprakelijkheid

De verhuurder heeft een ‘huurdersaansprakelijkheid. Tijdens de huurperiode ben je als huurder altijd aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde goederen tenzij je het tegendeel kan bewijzen. Aan het einde van de huurperiode moet je het gehuurde goed aan de verhuurder terugbezorgen in de staat waarin je hebt verkregen (min in de normale huurslijtage).

Ook bij brand aansprakelijk

Voor brandrisico’s gelden dezelfde principes. Als huurder ben je ook aansprakelijk voor brandschade, tenzij je kan aantonen dat je niet aansprakelijk bent. Denk maar aan overmacht (blikseminslag), een fout van een derde (een overslaande brand) of een constructiefout. Als huurder heb je er dus alle belang bij een brandverzekering af te sluiten om je te ontlasten van deze aansprakelijkheid. Daarnaast kan je je als huurder ook zelf verzekeren voor je inboedel.

Maar ook als verhuurder heb je baat bij een brandverzekering: dek je in tegen de restrisico’s als de huurder niet aansprakelijk is.

Niet wettelijk maar contractueel verplicht?

Wettelijk gezien ben je als huurder of verhuurder niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Toch kan dit contractueel verplicht worden. De bank waar de eigenaar zijn lening heeft, kan de eigenaar hiertoe verplichten. Of bij het ondertekenen van een huurcontract kan de huurder verplicht worden om zich te verzekeren tegen brand.

Eén polis

Wil je als verhuurder zekerheid over de brandverzekering van de huurder? Sluit dan een verzekering af waarbij een afstand van verhaal staat ten aanzien van de huurder.

Zo zijn verhuurder én huurder in één enkele polis verzekerd. Bij schade krijgt de verhuurder de uitkering voor de schade aan het gebouw. De verzekeraar zal geen verhaal uitoefenen op de huurder, maar rekent hiervoor wel een verhoogde premie aan. Op die manier is de eigenaar zeker dat de schadevergoeding wordt uitbetaald. Hij kan de premie van deze polis – normaal voor de huurder – doorrekenen aan de huurder. Hoe? Door de huurprijs te verhogen met deze brandverzekeringspremie.

Het gebruik van afstand van verhaal dient correct te gebeuren.

Wens je hierover advies, contacteer ons gerust.

Schrijf u in op de nieuwsbrief